במידה ואתם מעוניינים שהסטודנטים יגישו מטלה בקבוצות, יש לחלק את הסטודנטים לקבוצות באתר תחילה.

שלב 1: הגדרת האתר לעבודה בקבוצות - ראו הנחיות כאן https://moodle2324.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=1614.

שלב 2: יצירת קבוצות וחלוקת המשתתפים:

שלב 3: הגדרת המטלה עצמה להגשה בקבוצות מתוך האוסף הרלוונטי - ראו הנחיות כאן https://moodle2324.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=1591.

שינוי אחרון: יום רביעי, 11 אוקטובר 2023, 2:00 PM