שימו לב שביצעתם את התהליכים המקדימים (הגדרת האתר לעבודה בקבוצות, הגדרת אוסף קבוצות, וחלוקת הלומדים לקבוצות).

1. באתר הקורס, הפעילו עריכה (בצד שמאל למעלה, לחצו על העיגול של "מצב עריכה" כדי שישנה את צבעו לירוק):

ובחרו ב"הגדרות" של המשאב הרצוי.

2. בעמוד שיפתח, בתת-תפריט "הגדרות הגשה בקבוצות" בחרו "כן".

3. יתווספו אפשרויות נוספות:

אנא סמנו את האפשרות של "יש להיות חבר בקבוצה בכדי להגיש" וגם בחרו את אוסף הקבוצות המתאים.

4. בהמשך עמוד ההגדרות כנסו ל"הגדרות רכיב כלליות" שנו את "מצב קבוצה" ל"קבוצות נפרדות".

5. בצעו שמירה בסיום.

שינוי אחרון: יום רביעי, 27 ספטמבר 2023, 6:55 PM