קורסים זמינים

EIT FAN 2024

 • מורה: Memi Ginosar
 • מורה: ענבל אונגר-כוורי
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: אביטל רגב-סימן-טוב

תזונה מונעת, היבטים בריאותיים - אביב - 00066605

 • מורה: אסתר מירון-הולץ

Towards Artificial Cells - 066533

 • מורה: מיכאל לוי

מבוא לאנליזה של נתוני עתק ביולוגי - אביב - 00066532

 • מורה: יוסף מרובקה
 • מורה: עמית ציזל

שיטות מחקר במדעי המוח - אביב - 00066528+00134157

 • מורה: עמית ציזל
 • מורה: נגה רון-הראל

טכנולוגיות גנטיות מתקדמות - אביב - 00066517

 • מורה: קרוליין חלי
 • מורה: יחזקאל קשי

מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית - אביב - 00066516

ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים - אביב - 00066513

 • מורה: מרסל מחלוף

ביו-ננו היברידים וביוסנסורים - אביב - 00066332

 • מורה: עומר יחזקאלי

מעבדה בריאקטורים ביולוגיים - אביב - 00064508

 • מורה: נועה בן-דוד
 • מורה: סמדר שולמי

מיקרוביולוגיה כללית - אביב - 00064419

 • מורה: נופר יהודה
 • מורה: סימה ירון

מעבדה במיקרוביולוגיה - אביב - 00064413

 • מורה: עינבר פרייליך

מערכי תקינה - אביב - 00064331

 • מורה: רוברט סגל

מעבדה בביוכימיה - אביב - 00064325

 • מורה: ערין אשקר
 • מורה: ולריה וייס
 • מורה: יארא זיבק
 • מורה: פאדיה זכנון
 • מורה: גלי כהן-גדול
 • מורה: בעז מזרחי
 • מורה: אדהם סכס
 • מורה: סתיו פלד
 • מורה: עדן פרוינדליך

כימיה של מזון - אביב - 00064322

 • מורה: שי מוגליאנסקי
 • מורה: בעז מזרחי
 • מורה: אילת פישמן

המדע מאחורי חלופות לבשר - אביב - 00064251

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: שי מוגליאנסקי
 • מורה: מרסל מחלוף
 • מורה: אילת פישמן
 • מורה: אבי שפיגלמן

מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים - אביב - 00064250

 • מורה: דגנית דנינו

טכנולוגיות מתקדמות בהנ.מזון וביוט - אביב - 00064209

 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: אבי שפיגלמן

שיטות נומריות בהנ. ביוטכ' ומזון - אביב - 00064120

 • מורה: עמית ציזל

תופעות מעבר חומר - אביב - 00064118

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: אסתר סגל