קורסים זמינים

מעבדה באנליזה: מזון וחומרים ביולוגיים - חורף - 00064326

 • מורה: פאדיה זכנון
 • מורה: אילת פישמן

שיטות אנליטיות בביוטכנולוגיה ומזון - חורף - 00064324

 • מורה: עומר יחזקאלי
 • מורה: אילת פישמן
 • מורה: עדי שלם

ביואינפורמטיקה של סרטן - חורף - 00066529

 • מורה: יוסף מרובקה

ביולוגיה סינתטית - חורף - 00066526

 • מורה: רועי עמית

יזמות בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון - חורף - 00066525

 • מורה: תמי מירון

מיקרוביולוגיה של פתוגנים - חורף - 00066418

 • מורה: סימה ירון

ביורוקחות - פרמקולוגיה והובלה - חורף - 00066333

 • מורה: בעז מזרחי

הערכת מזון באמצעות החושים - חורף - 00066230

 • מורה: חנה פלג

אריזה וחיי מדף, מזון ומוצרים - חורף - 00066217

 • מורה: אסתר סגל
 • מורה: אבי שפיגלמן

תזונה - חורף - 00064615

 • מורה: אסתר מירון-הולץ

מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית - חורף - 00064523

 • מורה: יובל שוהם

מבוא להנ. ביוטכנולוגיה ומזון - חורף - 00064522

 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: רועי עמית

תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה - חורף - 00064509

 • מורה: יובל שוהם

ביוטכנולוגיה מולקולרית - חורף - 00064507

 • מורה: יצחק רייזל

מיקרוביולוגיה של מזון - חורף - 00064420

 • מורה: זויה אוקון
 • מורה: יחזקאל קשי

מע.בהנ. תהליכים וחומרים ביולוגיים - חורף - 00064239

 • מורה: אורי לזמס

טכנולוגיה של מזון - חורף - 00064212

 • מורה: אבי שפיגלמן

תכן מפעלים - חורף - 00064119

 • מורה: פנחס שלומאי

תופעות מעבר חום - חורף - 00064117

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס

תרמודינמיקה בהנ.ביוטכנולוג.ומזון - חורף - 00064106

 • מורה: דן ברכה