קורסים זמינים

התנסות קלינית בהוראה ב' - חורף - 00214093

 • מורה: עירית אהרון
 • מורה: נטע דגן
 • מורה: אורית הרשקוביץ
 • מורה: רוית ויזר
 • מורה: איריס זודיק-תנחום
 • מורה: שי ישראלי
 • מורה: אורטל ניצן
 • מורה: אלכסנדר פולישוק
 • מורה: מאשה פייגלוביץ-צאושו
 • מורה: סאלח פראג

סמינר במחקר חינוכי - חורף - 00218154

 • מורה: אילת ברעם-צברי

218145 - סמינר מתקדם בחינוך חוץ כיתתי - אביב

 • מורה: רויטל-(טלי) טל

קהילת מורי כימיה – מעג'ר – תשפ"ד

 • מורה: בעז הדס
 • מורה: אורית הרשקוביץ
 • מורה: ענת שאולי
 • מורה: דנה שחייני

קהילת מורי כימיה – נצרת – תשפ"ד

 • מורה: בעז הדס
 • מורה: אורית הרשקוביץ
 • מורה: ענת שאולי
 • מורה: דנה שחייני

קהילת מורי כימיה – כרמיאל – תשפ"ד

 • מורה: בעז הדס
 • מורה: אורית הרשקוביץ
 • מורה: ענת שאולי
 • מורה: דנה שחייני

קהילת מורי כימיה – חיפה תשפ"ד

 • מורה: בעז הדס
 • מורה: אורית הרשקוביץ
 • מורה: ענת שאולי
 • מורה: דנה שחייני

קהילת מורי כימיה מובילים - תשפ"ד

 • מורה: בעז הדס
 • מורה: אורית הרשקוביץ
 • מורה: ענת שאולי
 • מורה: דנה שחייני

הרחבת הסמכה תשפד

 • מורה: אפרת אבירם
 • מורה: מרים ולך
 • מורה: זהבית כהן
 • מורה: עליזה מלק
 • מורה: אולג קליס
 • מורה: דני שמש

השתלמות -הפיזיקה של התנועה תשפ"ד

 • מורה: אמל דחלה
 • מורה: אסנת זוהר-פרינטה
 • מורה: ענבל סטון
 • מורה: גילית פורת
 • מורה: שולמית קפון
 • מורה: ליהי תלם מרגלית

דרכי הוראת כימיה 1 - חורף - 00214401

 • מורה: שירלי אברג'יל
 • מורה: עביר סאלח

התמחות תשפ"ד

 • מורה: איריס זודיק-תנחום

השתלמות של מורים ממשיכים (שנה א)

 • מורה: איריס זודיק-תנחום

בעיות במדעי המחשב 2-כישורים רכים - חורף - 00214909

 • מורה: יעל ארז
 • מורה: אורית חזן

תורת המבחנים והמדידה בחינוך - חורף - 00216037

 • מורה: מירי ברחק--רבינוביץ
 • מורה: עדו רול

מחקר אכותני: היבטים מעשיים - חורף - 00218319

 • מורה: אורית חזן
 • מורה: רונית ליס-הכהן

טכנולוגיות בשירות החינוך המיוחד - חורף - 00216012

 • מורה: רינת רוזנברג-קימה

שיטות הערכה בהוראת המדע - חורף - 00216128

 • מורה: מרים ברק
 • מורה: תמר גינצבורג
 • מורה: עידית גת
 • מורה: אורית הרשקוביץ

גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי - חורף - 00216125

 • מורה: זהבית כהן

תקשורת המדע - חורף - 00216117

 • מורה: יעל בר-אל
 • מורה: אילת ברעם-צברי