1. היכנסו לבוחן,בתפריט "ניהול הבוחן" לחצו על "עריכת שאלות בבוחן".

2. בחלקו המרכזי של המסך יוצגו כל השאלות כפי שהוספתם אותם לבוחן.

 

להוספת מעבר עמוד בין שתי שאלות:

לחצו על האייקון . סימן זה מופיע בדרך כלל מצד ימין של שמות השאלות, בין כל שתי שאלות.

להסרת מעבר עמוד:

לחצו על האייקון . סימן זה מופיע בדרך כלל בין שתי שאלות שיש ביניהם מעבר עמוד.

ניתן להזיז שאלה מעמוד לעמוד תוך לחיצה על האייקון  וגרירתה לעמוד הרצוי.

Last modified: Thursday, 24 December 2015, 12:21 PM