לעיתים צוות הקורס מעוניין לאפשר לסטודנטים מסויימים הגשה של בחן/מטלה במועדים שונים מכלל הקבוצה (דוגמא: מילואים, סיבות בריאותיות וכד').

1. היכנסו לבחן/מטלה ולחצו על "אפשרויות נוספות" בחוצצים שמתחת לכותרת המטלה/בחן. בחרו "התאמות מיוחדות" בתפריט.

2. בשלב הבא ניתן לבחור האם מבקשים להוסיף התאמות מיוחדות למשתמש/ת או לקבוצה מתוך תפריט הבחירה בצד שמאל (ברירת המחדל היא למשתמש"). לחצו על הלחצן הסגול "הוספת התאמות מיוחדות למשתמש":

3. בשלב הבא מלאו את הטופס: בשדה "חיפוש" הזינו פרטים מזהים של הסטדונט/ית או הקבוצה. המערכת תציעה אפשרויות, יש ללחוץ על השם המתאים ולוודא כי הוא מופיע מעל שדה החיפוש לאחר הלחיצה. שנו את המועדים בהתאם לצורך.

4. שמרו בסיום.

שינוי אחרון: יום רביעי, 11 אוקטובר 2023, 2:10 PM