קורסים זמינים

אנגלית העשרה למתקדמים - קב' 010 - חורף - 00328014

  • מורה: מיכל טל

אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים - קב' 20 דמיטרי אונורין - חורף - 00328013

  • מורה: דמיטרי אונורין
  • מורה: מיכל טל

תקשורת בעל-פה ובכתב באנגלית - חורף - 00324385

  • מורה: ילנה מזרחי

העשרה - אנגלית מורחבת למתקדמים - קב' 020 - חורף - 00328014

  • מורה: דמיטרי אונורין
  • מורה: מיכל טל

אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים - קב' 10 מיכל טל - חורף - 00328013

  • מורה: דמיטרי אונורין
  • מורה: מיכל טל