קורסים זמינים

114035\114038 - מעבדה לפיזיקה 3\3מפ' - גלים - אביב

 • מורה: ארנסט אוז'נסקי

114021\114030\114034\114082 - מעבדה לפיזיקה 2\2מ\2מח\2מפ - אביב

 • מורה: דמיטרי שישקין

מעבדה לפיזיקה 5ת\6ת\מתקדמת - אביב תשפ"ד

 • מורה: אנטולי גולדמן
 • מורה: יוליה פריזאנט

114021\114030\114034\114082 - מעבדה לפיזיקה 2\2מ\2מח\2מפ - חורף

 • מורה: ארנסט אוז'נסקי
 • מורה: אליה בלומנטל
 • מורה: אנטולי גולדמן
 • מורה: איגור גיטלמן
 • מורה: טלי לוי
 • מורה: מיכאל ניטישינסקי
 • מורה: איריס פסוינטר
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: יבגני קולונסקי
 • מורה: תום רשף-ישראלי

114032 - Physics Laboratory 1 - International School

 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: יבגני קולונסקי

Physics Laboratory 2 - International School - 114082

 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: יבגני קולונסקי
 • מורה: דמיטרי שישקין

מעבדות לפיסיקה 2

 • מורה: אליה בלומנטל
 • מורה: אנטולי גולדמן
 • מורה: טלי לוי
 • מורה: מיכאל ניטישינסקי
 • מורה: יבגני קולונסקי

114035\114038 - מעבדה לפיזיקה 3\3מפ' - גלים - חורף

 • מורה: ארנסט אוז'נסקי
 • מורה: אנטולי גולדמן
 • מורה: יבגני קולונסקי

114034\114038 - פרויקטים של 2מפ ו3מפ - חורף

 • מורה: ארנסט אוז'נסקי
 • מורה: אנה אייל
 • מורה: אליה בלומנטל
 • מורה: אנטולי גולדמן
 • מורה: דורון הר-לב
 • מורה: טלי לוי
 • מורה: מיכאל ניטישינסקי
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: עמית קניגל

מעבדה 5ת\6ת\מתקדמת - חורף תשפ"ד

 • מורה: אנטולי גולדמן
 • מורה: בר כהן
 • מורה: מיכאל ניטישינסקי
 • מורה: אנטון סבירסקי
 • מורה: עמיר-חנוך פיגנבוים
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: יעקב קרסיק

114020 - מעבדה לפיסיקה 1מ' - חורף

 • מורה: דניאל אבקין
 • מורה: מתן בורנובסקי
 • מורה: מתן גראואר
 • מורה: אקטרינה דיקריוב
 • מורה: גבריאל ויינרוט
 • מורה: הדיל חמיס
 • מורה: ג'וליה סאלח-נאטור
 • מורה: ג'ף סטיינהאור
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: לריסה קולוסקוב
 • מורה: רומן קוליאדה
 • מורה: נתן קראיב
 • מורה: תום רשף-ישראלי

114037 - מעבדה לפיסיקה 4מח' - חורף

 • מורה: אנטולי מלר
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: מכאל רזניקוב

114032/114081 - מעבדה לפיסיקה 1/1ח' - חורף

 • מורה: דניאל אבקין
 • מורה: ארנסט אוז'נסקי
 • מורה: גלעד בנסקי
 • מורה: איגור גיטלמן
 • מורה: מתן גראואר
 • מורה: שלומית טרם
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: לריסה קולוסקוב
 • מורה: דמיטרי שישקין