קורסים זמינים

מבוא להנדסת חומרים - אביב - 00314535

 • מורה: יונתן קלהורה

מבוא להנדסת חומרים מ'1 - אביב - 00314533

 • מורה: דן מרדכי
 • מורה: אבנר רוטשילד

מבוא לחומרים פולימריים - אביב - 00314312

 • מורה: מיכאל סילברסטין

חומרים קרמיים ורפרקטורים - אביב - 00314311

 • מורה: רחל מארדר

מבוא להנ.חומרים לתעופה וחלל - אביב - 00314200

 • מורה: אלעד קורן

נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 3 - אביב - 00314125

 • מורה: יונתן קלהורה

גרפיקה ממוחשבת להנדסת חומרים - אביב - 00314016

 • מורה: לואי חורי

מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים - אביב - 00314011

 • מורה: בועז פוקרוי

תרמודינמיקה ומכניקה של פולימרים - חורף - 00318530

 • מורה: נוי כהן

מבוא להנדסת חומרים מ'1 - קב' 086 - חורף - 00314533

 • מורה: נור אבו-אחמד
 • מורה: יקטרינה דובגולבסקי
 • מורה: גאוטם וויג'יין
 • מורה: טינה חיראללה
 • מורה: סמאח סייד-אחמד
 • מורה: גואנה סקלאר
 • מורה: זיו עצמון
 • מורה: מריה קעיק
 • מורה: בר שלמה-אביטן

חומרים דיאלקטרים: מבנה תכונות - חורף - 00318600

 • מורה: שלמה ברגר

יסודות של מיקרוסקופיה סורקת בשדה - חורף - 00318541

 • מורה: אלעד קורן

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליט - חורף - 00318529

 • מורה: אלכסנדר ברנר

דיפרקצית קרני-איקס - חורף - 00318526

 • מורה: אמיל זולוטויבקו

Diffusion and Mass Transport in Solids (318337)

 • מורה: ירון אמויאל

Structure and composition of solid surfaces 00318221 (Winter)

 • מורה: שאול מיכלסון

מבנה והתנהגות של פולימרים - חורף - 00316000

 • מורה: מיכאל סילברסטין

הנדסת חומרים מרוכבים - חורף - 00315242

 • מורה: אולגה שליו

חומרים פונקציונלים-תכונות והתקנים - חורף - 00315059

 • מורה: יכין עברי

שיטות לניתוח חומרים באמצעות מחשב - חורף - 00315058

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר