קורסים זמינים

תרמודינמיקה ומכניקה של פולימרים - חורף - 00318530

 • מורה: נוי כהן

מבוא להנדסת חומרים מ'1 - קב' 086 - חורף - 00314533

 • מורה: נור אבו-אחמד
 • מורה: יקטרינה דובגולבסקי
 • מורה: גאוטם וויג'יין
 • מורה: טינה חיראללה
 • מורה: סמאח סייד-אחמד
 • מורה: גואנה סקלאר
 • מורה: זיו עצמון
 • מורה: מריה קעיק
 • מורה: בר שלמה-אביטן

חומרים דיאלקטרים: מבנה תכונות - חורף - 00318600

 • מורה: שלמה ברגר

יסודות של מיקרוסקופיה סורקת בשדה - חורף - 00318541

 • מורה: אלעד קורן

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליט - חורף - 00318529

 • מורה: אלכסנדר ברנר

דיפרקצית קרני-איקס - חורף - 00318526

 • מורה: אמיל זולוטויבקו

Diffusion and Mass Transport in Solids (318337)

 • מורה: ירון אמויאל

Structure and composition of solid surfaces 00318221 (Winter)

 • מורה: שאול מיכלסון

מבנה והתנהגות של פולימרים - חורף - 00316000

 • מורה: מיכאל סילברסטין

הנדסת חומרים מרוכבים - חורף - 00315242

 • מורה: אולגה שליו

חומרים פונקציונלים-תכונות והתקנים - חורף - 00315059

 • מורה: יכין עברי

שיטות לניתוח חומרים באמצעות מחשב - חורף - 00315058

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר

קינטיקת טרנספורמציות בחומרים - חורף - 00315052

 • מורה: נוי מזרחי
 • מורה: מריה קעיק
 • מורה: יוג'ין רבקין

ביומינרליזציה וחומרים ביולוגיים - חורף - 00315049

 • מורה: בועז פוקרוי

מבוא לאריזות לרכיבי ולסי מתקדמות - חורף - 00315046

 • מורה: מקסים לויט

חומרים אופטיים - חורף - 00315044

 • מורה: דורון ידלובקר

תופעות אופטיות בחומרים - חורף - 00315041

 • מורה: גיטי פריי

תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים - חורף - 00315037

 • מורה: שמואל אריאלי

התקני מוליכים למחצה להנדסת חומרים - חורף - 00315016

 • מורה: עירן ליפ
 • מורה: סער שייק

מעבדת חומרים מתקדמת 1ח' - חורף - 00315001

 • מורה: אברהם ארז
 • מורה: יקטרינה דובגולבסקי
 • מורה: דניאלה דוברינין
 • מורה: אופיר זקס
 • מורה: מור לוי
 • מורה: שי לוי
 • מורה: רחל לייפר
 • מורה: אלמוג סולם
 • מורה: גואנה סקלאר
 • מורה: יכין עברי
 • מורה: איה פדול
 • מורה: לוטן פורטל
 • מורה: ילנה פרודניקוב
 • מורה: יהונתן צימרמן
 • מורה: אסף-ראובן קזמירסקי
 • מורה: אייל שטיין
 • מורה: סער שייק
 • מורה: הדר שקד