למערכת הפנופטו של הטכניון זמינה בקישור https://panoptotech.cloud.panopto.eu/.

יש לבצע הזדהות במערכת באמצעות המשתמש הטכניוני:

לאחר ההזדהות, בתפריט בצד שמאל תוכלו לראות את תיקיית My Folder:

תיקיית my folder במערכת פנופטו

שימו לב, תיקייה אישית זו נוצרת בפנופטו רק לאחר שתבצעו לפחות הקלטה אחת בזום לענן.

במידה וכן - היכנס לתוכה ובשורה העליונה לצד שדה החיפוש לחצו על Create:

לחצן הוספת קבצים בפנופטו

הקלטות הזום שלכם נמצאות בתוך תת התיקייה Meeting Recordings.

שינוי אחרון: יום רביעי, 11 אוקטובר 2023, 3:07 PM