מערכת פנופטו מאפשרת מספר רמות של הרשאות צפייה לכל קובץ/תיקייה כלהלן:

  1. Restricted - ההקלטה זמינה אך ורק למשתמשים נבחרים. ברירת המחדל היא הרשאה רק למשתמש שיצר את התוכן. ניתן להוסיף רשימת משתמשים נוספים לבחירה. בכל שלב ניתן להסיר את כלל המשתמשים או חלקם.
  2. Your Organization (Unlisted) - ההקלטה זמינה רק למי שיש לו קישור ישיר להקלטה והינו בעל גישה למערכת פנופטו. ההקלטה לא תופיע בחיפוש במערכת, אך במידה ולמשתמש יש קישור ישיר אליה (למשל מתוך אתר המודל של הקורס שלכם) ניתן יהיה להגיע ולצפות בה.
  3. Your Organization - ההקלטה זמינה לכל בעלי גישה למערכת פנופטו. לתשומת לבכם, המערכת מכילה משתמשים רבים ושונים: סטודנטים, מרצים, מתרגלים, שומעים חופשיים, לומדים ממוסדות אחרים ועוד. אנא בחרו באפשרות זו רק אם אתם מוכנים לאפשר גישה לתכנים שלכם לכולם. ההקלטות יופיע בחיפוש חופשי במערכת הפנופטו.

על מנת לבדוק את ההרשאות שמוגדרות עבור הקלטה ספציפית ולשנות אותן במידת הצורך, אנא בצעו את הפעולות הבאות:

  • היכנסו למערכת הפנופטו https://panoptotech.cloud.panopto.eu/ ובצעו הזדהות באמצעות המשתמש הטכניוני שלכם.
  • היכנסו לתיקיית My Folder שלכם ואתרו את ההקלטה הרצויה.

תיקיית my folder במערכת פנופטו

  • בתפריט הקובץ לחצו על Share:

  • בתפריט שיפתח שנו את ההגדרה תחת הכותרת  Who can access this video לאפשרות שתרצו:

שינוי אחרון: יום רביעי, 19 אפריל 2023, 1:32 PM