• העתקת תכנים מאתר קורס קודם: הנחיות כאן
  • חשיפת אתר קורס לסטודנטים: האתר הנוצר מוסתר תחילה מהסטודנטים. בסיום העריכה יש לחשוף את האתרלסטודנטים הנחיות כאן. ללא השלמת תהליך זה האתר איננו מוצג לסטודנטים.
  • מחיקת תכנים מיותרים הנחיות כאן
  • פרסום סילבוס: לטובת סטודנט שטרם רשום לקורס  הנחיות כאן , עבור הרשומים לקורס הנחיות כאן
  • הוספת אנשי צוות הוראה נוספים הנחיות כאן.

 

יש לכם שאלות נוספות?

  • חדשים במודל? תוכלו למצוא הנחיות באתר הדרכה תחת הכותרת "צעדים ראשונים"
  • מדריכים נוספים  (Moodle, Zoom, Panopto…) ניתן למצוא באתר ההדרכה
  • אתר הקורס לא קיים? לא קיבלתם גישה לאתר הקורס אשר אותו אתם צפויים ללמד בסמסטר הקרוב? אנא וודאו כי אתם משובצים להוראה במערכת השיבוץ במזכירות ההוראה של הפקולטה.
  • מעוניינים לאחד אתרים למספר קורסים? לפצל את קבוצות הלימוד לאתרים נפרדים? פנו אלינו
  • שאלות נפוצות ותשובות כאן.
שינוי אחרון: יום ראשון, 31 מרץ 2024, 3:07 PM