ייצוא ציונים לאקסל

1. בעמוד הראשי של הקורס עברו לטאב "ציונים" בתפריט העליון.

2. בחרו במלבן באפשרות "יצוא" ובמלבן משני "יצוא לגליון האלקטרוני של Excel".

3. ניתן לייצא את הנתונים של כל מרכיבי הציון או רק חלק מהם. בחרו את המרכיבים שאתם מעוניינים לייצא.

4. לחצו על "יצוא" בתחתית המסך.

ייבוא ציונים לאתר

שלב א' – ייצוא

על מנת למנוע בעיות ותקלות בקליטת נתונים ראשית יש לייצא תבנית, שלתוכה תזינו את הציונים. בצעו את השלבים המתוארים ב"ייצוא ציונים לאקסל".

שלב ב' – הזנת הנתונים לקובץ

1. פתחו את קובץ האקסל שנוצר בשלב הייצוא.

2. לכל מרכיב ציון חדש צרו עמודה עם שם בעל משמעות (זה השם שיוצג אחר כך בגיליון הציונים באתר).

3. הזינו לתוך כל עמודה את הציונים הרצויים.

4.וודאו שמספרי תעודות הזהות של הסטודנטים רשומים עם 9 ספרות. אם לא - הגדירו את עמודה תעודות הזהות באופן זה.

5. שמרו את הקובץ בפורמט CVS (comma delimited).

שלב ג' – ייבוא

1. חזרו בקורס לטאב "ציונים" (כמו בשלב הייצוא)

2. בעמוד שיפתח,  בחרו "ייבוא" ובתפריט משני בחרו "יבוא קובץ CVS".

3. גררו את הקובץ שיצרתם בשלב הקודם לתוך התיבה ששמה "קובץ".

4. ב"קידוד" בחרו "Windows-1255".

5. לחצו על "העלאת ציונים".

6. בשלב הבא המערכת תבקש הסבר לגבי המיפוי של השדות. את תעודת הזהות מפו לתוך שדה "מספר זיהוי" ואת הציונים החדשים הגדירו כ"רכיב ציון חדש". את כל שאר השדות - השאירו כ"התעלם".

7. אשרו. כעת כל מרכיבי הציון שהזנתם יופיעו בגיליון הציונים.

שינוי אחרון: יום רביעי, 10 אפריל 2024, 5:24 PM