1. בעמוד הראשי של אתר הקורס יש לעבור לחוצץ "הגדרות" הנמצא מתחת לכותרת האתר:


 

2. בעמוד שיפתח, בתת-תפריט "קבוצות" בחרו את מצב הקבוצה הרצוי עבור הקורס (אין קבוצות / קבוצות נראות  / קבוצות נפרדות). כמו כן, בחרו האם תרצו שהגדרה זו תהיה גורפת לכל פעילות ומשאב באתר או לא.

מצב קבוצות בעמוד הגדרת האתר

3. בצעו שמירה בסיום.

שינוי אחרון: יום רביעי, 27 ספטמבר 2023, 6:36 PM