1. מהעמוד הראשי של הקורס עברו לטאב "ציונים" 

2. בעמוד שיוצג בחרו בתפריט "יצוא" ותפריט משני "יצוא לגליון האלקטרוני של Excel".

4. ניתן לייצא את הנתונים יחד עם הציונים (במידה והוזנו) או לא לכלול את הציונים.

5. לחצו על "יצוא" בתחתית המסך.

שינוי אחרון: יום שלישי, 8 אוגוסט 2023, 11:59 AM