חשוב לספק ללומדים מידע מפורט לגבי הקורס באתר.

יחידת המידע העליונה באזור התכנים (בדף הבית של הקורס): זה המקום לכתוב פרטים שונים לגבי הקורס - צוות ההוראה, מועדי המפגשים, שעות קבלה, אופן יצירת קשר עם הצוות וכו'. 

קובץ הסילבוס עצמו:  בכל אתר חייב להופיע קובץ סילבוס, המכיל את המידע העיקרי על הקורס, התכנים שיועברו, הרכב הציון וכד'. מומלץ לפרט את תוצאות הלמידה.

משבצת אודות: קיימת אפשרות להוסיף משבצת "אודות", אשר תופיע בצד שמאל או ימין לבחירתכם, ובה לרשום בקצרה מספר מילים על הקורס. 

שינוי אחרון: יום שני, 22 ינואר 2024, 1:13 PM