ניתן להוסיף את האשף על ידי:

  • הפעלת עריכה באתר הקורס (לחצן ירוק בסרגל העליון צד שמאל)
  • לחיצה על "הוספת משבצת" בצד שמאל של המסך

  • בחירת "אשף פעולות  מהיר"

האשף יופיע כמשבצת באזור העליון.

ניתן לגרור את המשבצת לאזור המשבצות בצד שמאל, במידת הצורך מטעמי נוחות.

שינוי אחרון: יום רביעי, 2 אוגוסט 2023, 11:41 AM