שלב ב - שימוש בהערכת עמיתים

הכנסו למשימת הערכת עמיתים בתפריט.

הסדנה מאורגנת בשלבים.

בצידו של כל שלב מוצגת 'נורה' המשמשת למעבר בין השלבים השונים.

1. שלב הגדרת מחוון – המחוון הוא סט של קריטריונים המשמשים את הסטודנטים בהערכת עבודות חבריהם. הכנת המחוון מחייבת חשיבה ותכנון, ולכן מומלץ להכין מראש.

המורה נדרש לקבוע לקבוע ציון מרבי ומשקל עבור כל אחד מהקריטריונים.

ברירת המחדל הנה הגדרת 3 קריטריונים, אך קיימת אפשרות להוסיף קריטריונים נוספים.

סכום כלל הציונים הניתנים לקריטריונים השונים מהווה את הציון המלא למטלה. המערכת לא תאפשר להתקדם לשלב הבא, כל עוד הסכום לא תואם את ההגדרות הקודמות.

2. שלב ההגשה

בשלב זה הסטודנטים מעלים את עבודותיהם והעבודות מוקצות לבדיקה. זהו שלב מקדים לשלב ההערכה, וניתן להתחיל בהערכה רק לאחר סיום ההגשה.

מומלץ להעלות דוגמאות להגשה על מנת לסייע לסטודנטים ולמקד את ההערכה.

מומלץ להסב את תשומת ליבם של הסטודנטים כי מטלה זו מאפשרת הגשה אחת בלבד!

א. הגשות - קיים מעקב על כמות העבודות שהוגשו עד כה וכמות העבודות שצפוייה להתקבל (בהתאם למספר הסטודנטים הרשומים לקורס).

לאחר ההגשה מקבל סטודנט שהגיש, הודעה כי העבודה התקבלה, ובהמשך יקבל הודעה במייל כאשר יוגש משוב על עבודתו.

ב. הקצאת הגשות (להערכה) – חלוקת העבודות להערכה בין הסטודנטים. מומלץ שכל סטודנט יקבל מספר אי זוגי של עבודות להערכה.

לחיצה על "הקצאת הגשות" תפתח את המסך הבא:

ניתן להבחור את שיטת ההקצאה: הקצאה ידנית (המורה בוחר עבור כל סטודנט אילו עבודות יעריך), הקצאה אקראית (יש לבחור כמה סטודנטים יעריכו כל עבודה והמערכת מחלקת באופן אקראי את העבודות בין הסטודנטים) או הקצאה מתוזמנת (זהה לשיטה האקראית ובנוסף מתבצע באופן אוטומטי בסיום מועד ההגשות).

עם סיום ההקצאה, יש ללחוץ על שם המטלה (בראש העמוד) כדי לחזור לדף המטלה.

 

שלב 3. שלב ההערכה

בשלב זה, הסטודנטים מעריכים את העבודות של חבריהם באמצעות טופס ההערכה שהוגדר מראש (מחוונים להערכה).

עבור כל עבודה שיש להעריך, הסטודנט צריך לפתוח את הקובץ ולמלא משוב בהתאם לדרוג הציונים שנקבע ובתוספת הערות.
* הסטודנט המעריך, יכול להוריד את הקובץ אליו למחשב, לכתוב הערות ולשלוח את הקובץ עם ההערות חזרה, אל הסטודנט שהגיש את המטלה.

 

שימו לב! ברירת המחדל של הערכת עמיתים היא כי סטודנטים יכולים לדעת מי היוצר של המטלה אותה הם בודקים. על מנת לבצע את התהליך בצורה אנונימית - יש לבקש מצוות התקשוב (ד"ר אולגה צ'ונטונוב, olgac@tx.technion.ac.il או בטלפון 2726) לשנות את ההרשאות.

 המורים יכולים לראות טבלה המרכזת את המטלות שהועלו, את המשובים ואת הציונים שניתנו.

מורה יכול לשנות את המשקל שמקבלת הערכה מסוימת על הציון הכולל, או לעקוף את ההערכה המספרית של הסטודנט, להעניק ציון אחר או הערכה מילולית. אם לא יקבע אחרת הציון ייקבע כממוצע המשובים.

* בסוגריים מתקבל ציון על ההערכה שהמשתתף נתן (איכות ההערכה אשר מחושבת ע"י המערכת).

 

שלב 4. מתן ציונים

בשלב זה, המרצה יראה את סיכום הפעילות של הסטודנטים (הגשה והערכה) והציונים יתעדכנו באופן אוטומטי.

המערכת מבצעת חישוב אוטומטי לשקלול ההערכות (ברירת מחדל – ממוצע).

כל סטודנט מקבל שני ציונים:

  • ציון על העבודה שלו (ממוצע)
  • ציון על ההערכה שלו – איכות ההערכה (מופיע בסוגריים) הקרבה/הסטייה אל הממוצע

 

שלב 5. סגירה 

לאחר חישוב כל הציונים – יוצג סיכום לפעילות, אשר יוכן ע"י המרצה.