קורסים זמינים

עבוד ספרתי של אותות - חורף - 00046745

 • מורה: גיא גלבוע

תורת האינפורמציה לתקשורת קוונטית - חורף - 00046734

 • מורה: סימה בוכבינדר
 • מורה: עוזיהו-(עוזי) פרג

תורת האינפורמציה - חורף - 00046733

 • מורה: יגאל ששון

מערכות ראיה ושמיעה - חורף - 00046332

 • מורה: רן כפתורי

מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים - חורף - 00046326

 • מורה: דניאל סודרי

עקרונות וכלים באבטחת מחשבים - חורף - 00046280

 • מורה: איתי אייל

תכנות פונקציונאלי מבוזר - חורף - 00046273

 • מורה: חובב גזית
 • מורה: נעה כהן

מערכות מבוזרות: עקרונות - חורף - 00046272

 • מורה: נעמה בן-דוד

מבנה מחשבים - חורף - 00046267

 • מורה: אלעד הדר

שיטות הידור (קומפילציה) - חורף - 00046266

 • מורה: איל זקס

אנטנות וקרינה - חורף - 00046256

 • מורה: אריאל אפשטיין

מערכות אלקטרו-אופטיות - חורף - 00046249

 • מורה: אמיר רוזנטל

טכנולוגיות קוונטיות - חורף - 00046243

 • מורה: עידו קמינר

מכניקה קוונטית - חורף - 00046241

 • מורה: איל בוקס

מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י. - חורף - 00046237

 • מורה: מור-מרדכי דהאן
 • מורה: אדוארדו מעיין

פרקים בננו-אלקטרוניקה - חורף - 00046232

 • מורה: יובל יעיש

עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ - חורף - 00046225

 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: שקד כספי

מבוא לרובוטיקה ח' - חורף - 00046212

 • מורה: עומר שלו

Deep Learning - Winter - 00046211

 • מורה: דניאל סודרי

מעבדה במערכות הפעלה - חורף - 00046210