קורסים זמינים

פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה - חורף - 00016304

 • מורה: דוד ברודאי

Water Waves גלי מים - חורף - 00016210

 • מורה: דן ליברזון

הנדסת מערכות משאבי מים 1 - חורף - 00016203

 • מורה: אברהם אוסטפלד

מבני בטון 3 - חורף - 00016143

 • מורה: אדוארד גרשנגורן
 • מורה: אברהם דנציגר
 • מורה: טל טרזי
 • מורה: אלחנן יצחק

הנדסת רעידות אדמה - חורף - 00016142

 • מורה: אורן לבן

תכן מבנים תחת עומסי הדף ואימפקט - חורף - 00016122

 • מורה: יחזקאל-(חזי) גריסרו
 • מורה: עולא ותד

בטון דרוך - חורף - 00016111

 • מורה: עודד אמיר
 • מורה: לידור יוסף

ציוד מערכות ושיטות בעבודות עפר - חורף - 00015017

 • מורה: צבי בורוביץ

אקולוגיה למהנדסים - חורף - 00014978

 • מורה: חן דגן
 • מורה: יוחאי כרמל
 • מורה: גל רוזנברג

מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע - חורף - 00014977

 • מורה: יניב אדרי

סקר קרקעות - מערכות מידע - חורף - 00014952

 • מורה: רם זיידנברג

הנדסת ניקוז עילי ותת קרקעי - חורף - 00014941

 • מורה: ניר נווה

תופעות מעבר במערכות טבעיות - חורף - 00014940

 • מורה: גיא רמון

מבוא לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק - חורף - 00014890

 • מורה: פאדי קיזל

קדסטר 2 - חורף - 00014885

 • מורה: הייתם שאהין

מיפוי נושאי - חורף - 00014879

 • מורה: אופיר רגב-אלמוג

סמינר במיפוי וגיאו-אינפורמציה - חורף - 00014866

 • מורה: ילנה רויטברג
 • מורה: מקסים שושני

מערכות מידע גיאוגרפי 1 - חורף - 00014857

 • מורה: יהושע גרינפלד

עבוד תמונה לצורכי מיפוי - חורף - 00014855

 • מורה: צחי שטיין

רשתות בקרה גיאודטיות - חורף - 00014851

 • מורה: יהושע גרינפלד