קורסים זמינים

כימיה של הסביבה - חורף - 00019318

 • מורה: יעל דובובסקי

סמינר בהנדסת הסביבה - חורף - 00019315

 • מורה: אלכס פורמן

טיפול מתקדם בשפכים - חורף - 00019310

 • מורה: רזי אפשטיין

שיטות כמותיות במערכות הנד. וניהול - חורף - 00019006

 • מורה: שלמה בכור

שיטות נומריות למהנדסים - חורף - 00019003

 • מורה: אמיר דגני

יסודות מתמטיים למהנדסים - חורף - 00019001

מודלים בסימולצית תעבורה - חורף - 00018709

 • מורה: תומר טולדו

נושאים באופטימיזציה טכנולוגית - חורף - 00018139

 • מורה: אמיר זיו-אב

אתיקה בהנדסה - חורף - 00018002

 • מורה: נתן פנחס

תהליכים ביולוגיים בהנדסת סביבתית - חורף - 00017022

 • מורה: רזי אפשטיין

למידת מכונה בהנדסה גיאו-סביבתית - חורף - 00016837

 • מורה: ליאור-שלמה רובננקו

מיפוי ימי מתקדם - חורף - 00016819

 • מורה: ברי גרינקר

חשבון תאום 2 - חורף - 00016801

 • מורה: יהושע גרינפלד

התכנון העירוני, האזורי והארצי - חורף - 00016709

 • מורה: רחל קטושבסקי
 • מורה: גל שחר

תכן טפסות לבטון - חורף - 00016619

 • מורה: ירון שי

בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה - חורף - 00016505

 • מורה: חגי דביר

אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה - חורף - 00016504

 • מורה: יוסף סיקולר

גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה - חורף - 00016339

 • מורה: עדי איש-עם---רדיאן

טכנולוגיות לניהול משאבי אויר - חורף - 00016336

 • מורה: דוד ברודאי

הידרוביולוגיה - חורף - 00016329

 • מורה: יעל בן-דוד