קורסים זמינים

מבוא לממ"ג למתכננים - חורף - 00207020

 • מורה: עדי בן-נון

תיאוריות התכנון - חורף - 00207001

 • מורה: עפר לרנר

תהליכי תכנון ובניה - חורף - 00206964

 • מורה: לילך מור

תחיקת התכנון והבניה - חורף - 00206963

 • מורה: שיילה אוסמנוב
 • מורה: טליה שמחה-אליקים

הארכיון והאתר - חורף - 00206955

 • מורה: עירית כרמון-פופר
 • מורה: אורין שחר-מלמן

ההיסטוריה של המגורים - חורף - 00206952

 • מורה: יעל אלואיל

גישות עכשוויות לעיצוב עירוני - חורף - 00206931

 • מורה: צבי קורן

נושאים נבחרים בארכיטקטורה 4 - חורף - 00206916

 • מורה: אלונה נצן-שיפטן

מחקר פיתוח ועיצוב - חורף - 00206842

 • מורה: דניאל מטקלף

תכן פרמטרי באדריכלות - חורף - 00206841

 • מורה: גיא-שלמה אוסטרן

עיצוב UX/UI - חורף - 00206837

 • מורה: חנן להר

פרפורמליזם-ביצועים באדר' דיגיטאלי - חורף - 00206835

 • מורה: יעקב גרובמן

חשיבה עיצובית עמוקה - חורף - 00206821

 • מורה: עזרא טרזי

Theories in Digital Cultures - Winter - 00206808

 • מורה: אהרון שפרכר

המאבק על המרחב: אדריכלות, תכנון - חורף - 00206730

 • מורה: רונן בן-אריה

סמינר בהערכת תכנון ארכי. בר-קיימא - חורף - 00206570

 • מורה: אברהם יזיאורו

מערכות הבניין - בקרת הסביבה - חורף - 00206567

 • מורה: גיא פולונסקי

תשתיות עירוניות ומטרופוליניות - חורף - 00206403

 • מורה: חגית חרותקה-קובי

עיצוב וקראפט דיגיטלי - חורף - 00206284

 • מורה: יואב שטרמן

אדריכלות חוקרת - חורף - 00206101

 • מורה: ליאת אייזן
 • מורה: אור אלכסנדרוביץ
 • מורה: עומרי זילכה
 • מורה: הדר פורת
 • מורה: אורין שחר-מלמן