קורסים זמינים

היסטוריה דיגיטלית ושימור ביקורתי - חורף - 00206918

 • מורה: אלעד הורן
 • מורה: אריאל פרמן

תכנון חברתי - חורף - 00207002

 • מורה: מירב אהרון

עיצוב פנים וריהוט 2 - חורף - 00205627

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

נושאים בתאוריות המרחב - חורף - 00206917

 • מורה: עידית רן-שכנאי

כלכלה עירונית - חורף - 00209050

 • מורה: דני ברוייטמן
 • מורה: עינת מנדלסון-שורץ

סטודיו בעיצוב תעשייתי 3 - חורף - 00208314

 • מורה: יואב שטרמן

סטודיו עיצוב תעשייתי 1 - חורף - 00208310

 • מורה: עפר ברמן

פרוייקט בסטודיו עיצוב עירוני - חורף - 00208174

 • מורה: אורית שמואלי

פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי - חורף - 00208171

 • מורה: אייל מלכא

סטודיו פרויקט גמר - חלק 1 - חורף - 00208111

 • מורה: אורי הלוי
 • מורה: ישי וול
 • מורה: אימן טבעוני
 • מורה: דיקלה יזהר
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: דיוויד רובינס
 • מורה: גבי שורץ

תכנון וניהול הסביבה החופית והימית - חורף - 00207953

 • מורה: מישל פורטמן

נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזור 1 - חורף - 00207912

 • מורה: עפר לרנר

אולפן 2: שכונתי - חורף - 00207701

 • מורה: דני ברוייטמן
 • מורה: שיר גרביץ
 • מורה: דרור לביא-אפרת
 • מורה: ענבל ריסנר
 • מורה: דלית שך-פינסלי

People-Centered Transport Planning - Winter 00207600

 • מורה: צ'רלס מרטנס

תאוריות באדריכלות הנוף העכשווית - חורף - 00207460

 • מורה: טל אלון-מוזס

אקולוגיה עירונית - חורף - 00207456

 • מורה: אסף שורץ

המרחב הישראלי: קריאה ביקורתית - חורף - 00207450

 • מורה: תמר ברגר

תכנון עם הקהילה, מושגים, כלים - חורף - 00207440

 • מורה: אפרת איזנברג

הכנה לתהליך מחקר - חורף - 00207045

 • מורה: אפרת איזנברג

עקרונ.אקולוגיים בתכנון עיר ואזור - חורף - 00207041

 • מורה: דניאל אורנשטיין