קורסים זמינים

מעבדה בכימיה אנליטית 2 מורחב - קב' 011 ,012 ,013 - חורף - 00124214

קטגוריה: כימיה

מעבדה בכימיה אנליטית 1 מורחב - חורף - 00124212

קטגוריה: כימיה
  • מורה: דוד איזנברג
  • מורה: איריס ברזילי

כימיה ביו-אי אורגנית - חורף - 00124210

קטגוריה: כימיה
  • מורה: זאב גרוס
  • מורה: גרהאם דה-רויטר

יסודות הכימיה - חורף - 00124120

קטגוריה: כימיה
  • מורה: מוריס אייזן
  • מורה: עידו גילרי

יסודות הכימיה א' - חורף - 00124117

קטגוריה: כימיה
  • מורה: גבריאלה הלוי
  • מורה: רננה פורן

השלמות כימיה - חורף - 00123015

קטגוריה: כימיה
  • מורה: אלינה ברנובסקי