קורסים זמינים

מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות מתקדמת - חורף - 00126605

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: מארק לוברוב
 • מורה: דן קוגן

מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א - חורף - 00126604

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: מארק לוברוב

מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית - חורף - 00126600

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי

מע. בכימיה אי-אורגנית ואורגנומתכת - חורף - 00126303

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יורי גלגובסקי
 • מורה: אירנה זוייב
 • מורה: איזנה ניגל-אטינגר

כימיה אורגנית - חורף - 00125801

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גלית-ורד פרברי

מעבדה כימיה אנליטית 1 למהנדסים - קב' 011 ,012 ,069 - חורף - 00125102

קטגוריה: כימיה
 • מורה: דוד איזנברג
 • מורה: איריס ברזילי

מעבדה בכימיה כללית - חורף - 00125013

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גבריאלה הלוי

כימיה כללית - חורף - 00125001

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נדב אמדורסקי
 • מורה: שי מלצמן
 • מורה: אילי מרכס

מעבדה בכימיה אורגנית 2מ - חורף - 00124912

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אירנה זוייב
 • מורה: איזנה ניגל-אטינגר
 • מורה: רוני שורץ

כימיה אורגנית מורחב 1 - חורף - 00124708

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יואב אישן
 • מורה: יובל זרטל

מבנה ופעילות בכימיה אורגנית - חורף - 00124703

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יצחק אפלויג

מע. בכימיה פיסיקלית להנ. חומרים - חורף - 00124618

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: לב צ'ונטונוב

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2 - חורף - 00124613

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: לב צ'ונטונוב

מעבדת מבוא לפיסיקה כימית - חורף - 00124611

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: לב צ'ונטונוב

כימיה פיסיקלית - חורף - 00124510

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נטע כספין
 • מורה: סער רהב

כימיה פיסיקלית 1ב' - חורף - 00124503

קטגוריה: כימיה
 • מורה: טארק טרביה
 • מורה: שאול מיכלסון
 • מורה: ענת רוטשילד

אלקטרומגנטיות וחומר - חורף - 00124416

קטגוריה: כימיה
 • מורה: לב צ'ונטונוב

כימיה פיסיקלית-תרמודינמיקה כימית - חורף - 00124415

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אלון הופמן

כימיה קוונטית 1 - חורף - 00124400

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אורי פסקין

כימיה אי-אורגנית - חורף - 00124305

קטגוריה: כימיה
 • מורה: דוד איזנברג