קורסים זמינים

מודלים של זמן רציף במימון - חורף - 00097510

 • מורה: אחיקם בן-ארצי
 • מורה: ניב ברדס

סטטיסטיקה 2 - חורף - 00097414

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: אבישג נבו
 • מורה: עומר ציצלסקי

תורת המשחקים השיתופיים - חורף - 00097317

 • מורה: שלומית הון-שניר
 • מורה: עומר ציצלסקי

אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות - חורף - 00097247

 • מורה: עידו יוטקו
 • מורה: שלומי לויפר

סמינר בעיבוד שפה טבעית - חורף - 00097217

 • מורה: רועי רייכרט

שיטות בעיבוד שפה טבעית - חורף - 00097215

 • מורה: אייל בן-דוד
 • מורה: רועי רייכרט

למידה חישובית 2 - חורף - 00097209

 • מורה: תמיר חזן
 • מורה: הדה כהן-אינדלמן
 • מורה: עידו צוקרמן

מחקר רב תחומי במערכות שירות - חורף - 00097135

 • מורה: גלית יום-טוב

יזמות חברתית - חורף - 00096807

 • מורה: משה דוידוב

הנדסת גורמי אנוש - חורף - 00096620

 • מורה: רקפת אקרמן

מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות - חורף - 00096609

 • מורה: אנדרי-רדו תיאודורסקו

כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית - חורף - 00096606

 • מורה: ניב ברדס
 • מורה: אורי פלונסקי

בחירה חברתית והחלטות משותפות - חורף - 00096578

 • מורה: רשף מאיר

תורת המשחקים והתנהגות כלכלית - חורף - 00096570

 • מורה: יעקב בביצ'נקו

כלכלת סביבה - חורף - 00096553

 • מורה: אליקים בן-חקון

תכנון ניסויים וניתוחם - חורף - 00096475

 • מורה: ג'קי אשר

השוואות מרובות - חורף - 00096450

 • מורה: מרינה בוגומולוב

סדרות עתיות וחיזוי - חורף - 00096425

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: עומר ציצלסקי

סטטיסטיקה תעשייתית - חורף - 00096414

 • מורה: ג'קי אשר

למידה חישובית 1 - חורף - 00096411

 • מורה: אורי שליט
 • מורה: זיו תמיר